20 tys. zł na własną działalność

utworzono: 2012-09-11 11:31
— w kategorii: ,

Dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy planują rozpocząć własną działalność gospodarczą. Do 14 września w Powiatowym Urzędzie Pracy można składać wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przewidywana kwota jaką można uzyskać to aż 20 tys. zł.

Powiatowy Urząd Pracy przyzna 5 dofinansowań w ramach "Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia" oraz kolejnych 5 w ramach "Programu aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy".

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, przy ulicy Północnej 9B, pok. 119, w godzinach między 8:00 a 14:00. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 32 / 618 19 19.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Pracy - www.pupjaworzno.internetdsl.pl