Betlejemskie Światełko Pokoju

utworzono: 2012-12-13 12:16
— w kategorii:

Mieszkańcy Jaworzna po raz kolejny mogą w tym roku osobiście odebrać Betlejemskie Światełko Pokoju. Do miasta przywiozą je harcerze. W środę - 19 grudnia po raz piąty przekażą światełko na ręce prezydenta Pawła Silberta.

Betlejemskie Światło Pokoju przybywa do Polski po raz dwudziesty drugi. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą go do Katedry Wiedeńskiej, skąd odbierają światło skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę. Przesłanie, które towarzyszy w wędrówce Światła brzmi: "Odważ się być dobrym". 

Z Częstochowy Betlejemskie Światełko Pokoju zawędruje do miast województwa śląskiego. Tradycyjnie, podczas uroczystości opłatkowej w Gmachu Sejmu Śląskiego, zostanie ono przekazane władzom samorządowym, parlamentarzystom oraz ludziom kultury i nauki. Następnie w środę - 19 grudnia o godz. 17.45 przy jaworznickiej choince (między budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej a Muzeum Miasta) harcerze przekażą Światełko mieszkańcom Jaworzna.

- Ogień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem staje się znakiem naszej miłości wobec bliźniego - mówią harcerze zaangażowani w akcję - My, harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnimy służbę, ulepszamy świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa.

***

Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę "Światło w ciemności" i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji - szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło jest transportowane do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła w samym Betlejem, wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia.

Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego do czasu wejcia Polski do Unii Europejskiej odbierał Światło na przejściu granicznym na Łysej Polanie w Tatrach. Dzis przekazanie co roku odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Stąd Światło wędruje do harcerskiego ośrodka „Głodówka”, gdzie po mszy świętej w kapliczce przekazane zostaje dalej - przez Kraków, Jasną Górę rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby trafić za pomocą rąk harcerek i harcerzy do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

W Warszawie delegacja harcerek i harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem Pokoju z Prezydentem RP, Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu. Światło jest zanoszone do kościołów, urzędów, organizacji, szpitali. Z Warszawy płomień wędruje na północ, a stamtąd na wschód  - na Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji. Światło z Betlejem dociera do całej Europy - nawet poza krąg polarny.