Budżet 2013 przyjęty

utworzono: 2012-12-20 12:47
— w kategorii: , ,

Przy 11 głosach za i 7 przeciw, radni przyjęli dzisiaj budżet Jaworzna na 2013 rok. W przyszłym roku w kasie miasta pojawią się 373 mln zł, z czego 55 mln zostanie przeznaczonych na inwestycje, m.in. na kontynuowanie najważniejszych projektów dotowanych z kasy unijnej, a także zapowiadamy program modernizacji dróg gruntowych.

Zgodnie z uchwałą, dochody oraz wydatki miasta zostały ustalone na poziomie odpowiednio 373 i 383,2 mln zł. Wcześniej projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Jak co roku większość dochodów miasta przeznaczonych będzie na stałe wydatki gminy i powiatu. Dla przykładu ponad 125 mln zł stanowić będą koszty związane z oświatą, ponad 43,5 mln to środki zabezpieczone na pomoc społeczną, kolejne 45 mln to pieniądze na transport publiczny i utrzymanie dróg, a prawie 39 mln zostanie wydanych na gospodarkę mieszkaniową.

- Planując budżet na przyszły rok, nie zamierzaliśmy rezygnować z kursu przyjętego kilka lat temu, zakładającego systematyczny rozwój miasta na wielu płaszczyznach - wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Dlatego właśnie jednym z najważniejszych elementów opracowywania przyszłorocznych założeń były wydatki majątkowe, które pozwolą na kontynuację prowadzonych projektów oraz zwiększenie inwestycji w dzielnicach.

Wśród największych projektów, które zostaną zakończone w 2013 roku należy wymienić np. Rynek Od.Nowa (13,8 mln zł), budowę sieci szerokopasmowego Internetu (8,9 mln zł) oraz I etap Geosfery (4,1 mln zł). Przyszły rok to także początek przenoszenia "ciężaru inwestycji" w głąb osiedli. W przyszłym roku na remonty dróg gruntowych miasto przeznaczy 6,5 mln zł.

- Warto zaznaczyć, że ponad 70 proc. z 55 mln przeznaczonych w przyszłym roku na inwestycje to dotacje ze środków zewnętrznych. Daje to realne szanse na powrót tych pieniędzy do kasy miasta w kolejnych latach, po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych projektów. Dzięki temu środki te będą mogły powtórnie przyczynić się do podnoszenia komfortu życia w Jaworznie - podkreśla prezydent Silbert.

By dalej realizować ważne dla mieszkańców inwestycje i zachować dotychczasowe tempo rozwoju, w przyszłym roku miasto zaciągnie kredyt długoterminowy w wysokości 20 mln zł. Pieniądze te mają być przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego m.in. z projektami Miasto Twarzą do Autostrady i Rynek Od.Nowa, budową parku tematycznego GEOsfera i Obwodnicy Północnej, a także na budowę dróg gminnych w ramach Gospodarczej Bramy Śląska.

- Nie zaciągamy kredytu na obsługę wydatków bieżących tylko na inwestycje - wyjaśniał podczas sesji prezydent Paweł Silbert. - Kredyt jest zupełnie normalnym i często stosowanym zarówno w biznesie jak i codziennym życiu instrumentem finansowym.

Dzisiaj zadłużenie miasta wynosi 105 mln zł, a wskaźnik zadłużenia kształtuje się na bezpiecznym poziomie 28,6 proc. (przy dopuszczalnych 60 proc.). Warto zaznaczyć, że dotychczasowe pieniądze z kredytów były przeznaczone wyłącznie na realizację inwestycji, których ogólna wartość przekracza 700 mln zł.