Czas na gruntówki

utworzono: 2012-12-14 14:52
— w kategorii:

Na grudniowej sesji radni pochylą się nad projektem uchwały budżetowej na przyszły rok. Według założeń, w kasie miasta w 2013 r. pojawi się 373 mln zł, z czego 55 mln zostanie przeznaczonych na inwestycje, m.in. na kontynuowanie najważniejszych projektów dotowanych z kasy unijnej, a także zapowiadamy program modernizacji dróg gruntowych.

Jak co roku większość dochodów miasta przeznaczonych będzie na stałe wydatki gminy i powiatu. Dla przykładu ponad 125 mln zł stanowić będą koszty związane z oświatą, ponad 43,5 mln to środki zabezpieczone na pomoc społeczną, kolejne 45 mln to pieniądze na transport publiczny i utrzymanie dróg a prawie 39 mln zostanie wydanych na gospodarkę mieszkaniową.

- Planując budżet na przyszły rok, nie zamierzaliśmy rezygnować z kursu przyjętego kilka lat temu, zakładającego systematyczny rozwój miasta na wielu płaszczyznach - wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Dlatego właśnie jednym z najważniejszych elementów opracowywania przyszłorocznych założeń były wydatki majątkowe, które pozwolą na kontynuację prowadzonych projektów oraz zwiększenie inwestycji w dzielnicach.

Wśród największych projektów, które zostaną zakończone w 2013 roku należy wymienić np. Rynek Od.Nowa (13,8 mln zł), budowę sieci szerokopasmowego Internetu (8,9 mln zł) oraz I etap Geosfery (4,1 mln zł). Przyszły rok to także początek przenoszenia "ciężaru inwestycji" w głąb osiedli. Pierwsze zaplanowane wydatki, w kwocie prawie 3 mln zł, zostały przeznaczone na remonty dróg gruntowych.

- Warto zaznaczyć, że ponad 70 proc. z 55 mln przeznaczonych w przyszłym roku na inwestycje to dotacje ze środków zewnętrznych! Daje to realne szanse na powrót tych pieniędzy do kasy miasta w kolejnych latach, po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych projektów. Dzięki temu środki te będą mogły powtórnie przyczynić się do podnoszenia komfortu życia w Jaworznie - podkreśla prezydent Silbert.