Forum Organizacji Pozarządowych

utworzono: 2012-06-14 10:07

Kolejne Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się w miniony poniedziałek - 11 czerwca na Sali Obrad Urzędu Miejskiego. Debata organizowana jest cyklicznie raz w roku, w ramach spotkań prezydenta z organizacjami pozarządowymi. Forum to również dobra okazja do dyskusji i wymiany spostrzeżeń osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych.

Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu jakim było wręczenie kwiatów i dyplomów dla organizacji, które w tym roku obchodzą jubileusz działalności. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Starzycki, który w swoim wystąpieniu podsumował współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.

- Działalność organizacji pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców - podkreśla prezydent Starzycki. - Dlatego też aktywna współpraca z tymi podmiotami jest dla Gminy jedną z najistotniejszych form realizacji zadań własnych.

Forum Organizacji Pozarządowych składało się z szeregu wykładów dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Dawid Topola - Dyrektor  Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaprezentował wykład na temat rozliczania dotacji, Marcin Marzyński -  Naczelnik Biura Promocji i Informacji przedstawił prezentację dotyczącą promowania organizacji pozarządowych, natomiast przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Stowarzyszenia Równych Szans „Sigma” opowiedzieli na temat swojej działalności.

W 2012 roku na realizację zadań publicznych miasto przekazało dotychczas ponad 2,9 mln zł. Wsparcie uzyskały 43 organizacje pozarządowe na realizację 57 zadań publicznych.