Forum Organizacji Pozarządowych

utworzono: 2009-06-17 11:56
— w kategorii:

Już jutro w Centrum Szkolenia Kadr PKE S.A przy ul. Sportowej odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze zmianami w zarządzeniu odnośnie zlecania realizacji zadań publicznych stowarzyszeniom pozarządowym przez samorząd terytorialny.

Forum to również okazja do spotkania z organizacjami działającymi na terenie miasta, wymiany doświadczeń, a także do poszerzenia wiedzy.

Działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego sprzyja tworzeniu więzi społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców. Dlatego też aktywna współpraca z tymi podmiotami jest dla Gminy jedną z najistotniejszych form realizacji zadań własnych.

Czwartkowe spotkanie to cykl wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości. Wśród nich zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Starzycki omówi wspomniane zmiany w procedurze zlecania realizacji zadań publicznych na szczeblu lokalnym. Przemysław Smyczek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawi program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Ostatnią prezentacją spotkania będzie działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, której autorem jest Andrzej Gillner – pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice, na co dzień zajmujący się kwestią stowarzyszeń.

Dyskusją i wymianą spostrzeżeń przewidziane jest zakończenie Forum, które jest organizowane cyklicznie raz w roku w ramach spotkań władz miasta z organizacjami pozarządowymi.
******
Na terenie Jaworzna działa 114 stowarzyszeń. W 2009 roku na realizację zadań publicznych Prezydent Miasta przekazał dotychczas ponad 1,5 mln zł. W sumie na ten cel zarezerwowano w budżecie miasta ponad 3 mln zł. W roku 2008 działające na terenie miasta organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie finansowe na łączną kwotę 3,2 mln zł. Z zajęć realizowanych w ramach dofinansowanych programów skorzystało ponad 20 tys. mieszkańców.