Projekty i programy

utworzono: 2008-12-17 10:03

Jaworzno jest na etapie realizacji wielu dużych i kluczowych projektów inwestycyjnych. Istotnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. Realizowane będą nadal projekty długoterminowe, zaprogramowane w latach wcześniejszych m.in. projekt Miasto Twarzą do Autostrady.

Strategicznym przedsięwzięciem jest projekt Gospodarcza Brama Śląska, kluczowy dla rozwoju województwa śląskiego. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 47 milionów euro, poziom dofinansowania około 40 milionów euro. Realizowany jest w partnerstwie z Sosnowcem, Czeladzią i Będzinem. 

W najbliższych latach w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, Jaworzno będzie realizować następujące projekty:

  • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – projekt w partnerstwie z Gminami Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Zawiercie oraz Powiatami: Będzińskim i Zawierciańskim. Liderem projektu jest Sosnowiec.
  • Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – miasto Jaworzno, Rekultywacja zdegradowanego terenu poprzemysłowego w Pieczyskach.