Paleta nowych możliwości

utworzono: 2012-04-26 13:38
— w kategorii: ,

Bezrobotni mieszkańcy Jaworzna w wieku od 50 do 64 lat mają szansę pozyskać nawet 40 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wszystko dzięki unijnemu projektowi pod nazwą "Paleta nowych możliwości", którego celem jest m.in. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, których sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowo trudna, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (powiaty: zawierciański i będziński oraz miasta: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno).

- Celem projektu jest wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój samozatrudnienia poprzez założenie działalności gospodarczej przez 30 uczestników projektu, czyli osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego - tłumaczy Justyna Wesołowska z NS Konsulting Sp. z o.o. - Grupę docelowa stanowi 18 kobiet i 12 mężczyzn.

stopka2Ze wsparcia wyłączone będą osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu jego uczestnicy będą objęci różnego rodzaju działaniami obejmującymi doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenie "Moja Firma", wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 40 tys. zł na osobę - udzielane wyłącznie osobom, które ukończyły oba rodzaje doradztwa oraz szkolenie), wsparcie pomostowe - na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem firmy (przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) oraz wsparcie doradcze.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Barbara Gierasimiuk, tel. 884 795 949
  • Justyna Wesołowska, tel. 531 441 844

Adres Biura Projektu:
NS Konsulting Sp. z o.o.
ul. Senatorska 14/3
42-400 Zawiercie

Więcej na www.paletamozliwosci.com.pl

***

stopka

Projekt "Paleta nowych możliwości” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.