Projekt "Praca w naszych rękach"

utworzono: 2009-11-25 13:25

Projekt "Praca w naszych rękach - w pełni sprawni na rynku pracy" skierowany jest do osób niepełnosprawnych województwa śląskiego. Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz poziomu przedsiębiorczości, a także zwiększenie kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie lub utrzymanie miejsca pracy.

W ramach projektu odbywać się  będą bezpłatne szkolenia i zajęcia:

ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-MOTYWACYJNE - zadaniem tych zajęć jest podniesienie samooceny nabycie wiary we własne siły, a także przełamanie oporów przed podjęciem decyzji o założeniu własnej firmy lub zmianą zawodu. Zajęcia spełnią również funkcję integracyjną. Zajęcia będą trwały 6 dni. Prowadzone będą w 10 grupach po 12 osób w grupie, razem 120 osób.

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY - "krok po kroku" zakładania firmy i jej prowadzenia: podstawy prawa pracy, kwestie związane z ZUSem, US, prowadzenie ksiąg rachunkowych, podstawowa wiedza z prawa cywilnego (zawieranie umów, zobowiązania), prowadzenie negocjacji, zarządzanie czasem, zarządzanie zasobami ludzkimi. Zajęcia będą trwały 12 dni. Prowadzone będą w 10 grupach 12 osobowych; razem 120 uczestników.

SZKOLENIA Z BUDOWY BIZNESPLANU - zajęcia będą uzupełnieniem wiedzy na temat prowadzenia firmy. Umożliwią uczestnikom ocenę własnego planowanego przedsięwzięcia, ułatwią samodzielne przygotowanie dokumentacji wymaganej przy pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnego przeprowadzenia rachunku ekonomicznego. W trakcie szkolenia odbędą się również zajęcia warsztatowe. Zajęcia będą trwały 6 dni. Szkolenia prowadzone będą w 10 grupach 12 osobowych. Szkoleniem objętych zostanie 120 osób.

DORADZTWO W ZAKRESIE TWORZENIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI - z chwilą rozpoczęcia szkoleń uczestnicy będą mogli przez cały okres realizacji projektu korzystać z bezpłatnych indywidualnych porad doradców w kwestiach związanych z finansami, ekonomią i prawem. Z porad będzie można korzystać w trakcie spotkań indywidualnych, za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie.

SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA - szkolenia odbędą się na poziomie podstawowym i na poziomie właściwym dla osób znających podstawy obsługi komputera. Podział odbędzie się na etapie rekrutacji. Szkolenia będą się odbywać w salach wyposażonych w indywidualne stanowiska komputerowe. Zajęcia będą trwały 12 dni. Szkolenia będą się odbywały w 10 grupach liczących po 12 uczestników; łącznie w szkoleniu weźmie udział 120 uczestników.

LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - dla 36 zainteresowanych osób zorganizowany zostanie kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym lub średnio zaawansowanym. Na etapie rekrutacji przyjęte zostaną zgłoszenia osób zainteresowanych kursem. Kurs językowy będzie trwał 50 dni.

Okres realizacji projektu - 01.09.2009 r. - 31.08.2011 r.

Projekt, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje spółka S-print2 z siedzibą w Katowicach.

Więcej na www.projektpraca.com.pl

 

Praca w naszych rękach - baner