Ściany mają uszy

utworzono: 2010-09-17 09:51
— w kategorii: ,

Od początku roku w Jaworznie trwa kampania pod hasłem "Nie tylko ściany mają uszy". Jej głównym celem jest przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie, a także praca nad zmianą stereotypów i postaw jaworznian wobec przemocy. W ramach kampanii w najbliższy wtorek 21 września w Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się skierowana do mieszkańców konferencja pt. "Rola świadka w systemie pomagania osobom doświadczającym przemocy w rodzinie".

- Niestety większość z nas myśli, że akty przemocy takie jak np. maltretowanie żony czy znęcanie się nad dziećmi zdarzają się jedynie w rodzinach z tzw. marginesu społecznego. Mimo, że przeważnie do przemocy w rodzinie dochodzi za "zamkniętymi drzwiami" i dlatego zazwyczaj łatwo jest ją ukryć przed światem zewnętrznym, to poprzez prowadzoną w mieście kampanię chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na fakt, że może ona dotyczyć również ludzi mieszkających tuż obok - "za ścianą" - wyjaśnia zastępca prezydenta Dariusz Starzycki.

Na początku tego roku w mieście wdrożono dziesięcioletni Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program pozwala przede wszystkim koordynować działania jaworznickich organizacji i instytucji, które mają ułatwić ofiarom przemocy powrót do godnego życia. Projekt przewiduje także pomoc dla sprawców, którzy uczestnicząc w korekcyjno-edukacyjnym programie, mają nauczyć się powstrzymywania od agresywnych zachowań.

***

Program konferencji:

9.00-9.30 – powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji przez Zastępcę Prezydenta Miasta Dariusza Starzyckiego

9.30-10.00 – "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jako zadanie dla całej społeczności lokalnej" - wykład prof. dr hab. Katarzyny Popiołek, dziekana Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Katowicach

10.00-10.40 – "Prawa i obowiązki świadka w procesie karnym ze szczególnym uwzględnieniem świadka małoletniego w sprawach o przestępstwa  przeciw rodzinie i opiece" - wykład Ewy Łąpińskiej, Prezesa Sądu Rejonowego w Jaworznie

11.00-11.40 – wykład Magdaleny Filipowicz, zastępcy prokuratora rejonowego w Jaworznie

11.40-12.10 – wykład Arkadiusza Więcka, zastępcy komendanta Policji w Jaworznie

12.10-13.00 – "Świadek krzywdzenia w rodzinie wobec psychologicznych mechanizmów występujących w związku przemocowym"  - wykład dr Izabeli Rajskiej-Kulik, pracownika dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego

13.00-13.45 –  "Interdyscyplinarna formuła pomocy czyli o łączeniu różnych perspektyw w pracy z ofiarami przemocy" - wykład Hanny Wasilewskiej, pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w  Katowicach

13.45-14.00 – podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorami konferencji są: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, Urząd Miasta w Jaworznie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.