Ściany mają uszy

utworzono: 2010-02-10 11:31
— w kategorii: , ,

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa, na której zainaugurowano Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie, a także praca nad zmianą stereotypów i postaw jaworznian wobec przemocy.

- Niestety większość z nas myśli, że akty przemocy takie jak np. maltretowanie żony czy znęcanie się nad dziećmi zdarzają się jedynie w rodzinach z tzw. marginesu społecznego. Mimo, że przeważnie do przemocy w rodzinie dochodzi za „zamkniętymi drzwiami” i dlatego zazwyczaj łatwo jest ją ukryć przed światem zewnętrznym, to poprzez prowadzoną w mieście kampanię chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na fakt, że może ona dotyczyć również ludzi mieszkających tuż obok - „za ścianą” - wyjaśnia zastępca prezydenta Dariusz Starzycki.

Wdrożenie w mieście dziesięcioletniego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pozwoli przede wszystkim skoordynować działania jaworznickich organizacji i instytucji, które mają ułatwić ofiarom przemocy powrót do godnego życia. Projekt przewiduje także pomoc dla sprawców, którzy uczestnicząc w korekcyjno-edukacyjnym programie, mają nauczyć się powstrzymywania od agresywnych zachowań.

Jednym z partnerów Programu jest Komenda Miejska Policji w Jaworznie, która w ramach realizowanej procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieska Karta” w 2009 roku przeprowadziła łącznie 2323 interwencje domowe. 194 z nich zakończyło się sporządzeniem karty.

- Celem interwencji policji jest przywrócenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym - mówi Jacek Sowa z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. - Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer 997. Podczas interwencji policjant przede wszystkim chroni życie i zdrowie ofiar. Zobowiązany jest również udzielić im wszelkiej pomocy, a także poinformować o przysługujących uprawnieniach oraz placówkach, do których mogą się zwrócić. Niestety policja nie może zapewnić poszkodowanym np. fachowego wsparcia psychologicznego.

Taką pomoc ofiary przemocy uzyskają kontaktując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - tel. 32 / 74 51 200 lub e-mail: oik@oik.jaworzno.pl.

- Osoby, które zgłoszą się do nas otrzymają wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, a także prawne - tłumaczy Barbara Obertyn, dyrektor jaworznickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. - Naszym zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ofierze przemocy. Najczęściej są to działania mające na celu odizolowanie ofiary od sprawcy.

Już w najbliższym czasie na terenie miasta pojawią się plakaty informujące o rozpoczętej kampanii. Powstanie również strona internetowa programu, która będzie zbiorem wszystkich niezbędnych informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

***


Partnerzy programu:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
 • Komenda Policji Miejskiej w Jaworznie,
 • Prokuratura Rejonowa w Jaworznie,
 • Sąd Rejonowy w Jaworznie,
 • Sądowa Służba Kuratorska przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie,
 • Straż Miejska,
 • Ognisko Wychowawcze w Jaworznie,
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaworznie,
 • Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Jaworznie,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe i kościelne.


Do pobrania:
Prezentacja „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020”