Sesja Rady Miejskiej

utworzono: 2012-01-25 09:43
— w kategorii:

Już jutro - w czwartek, 26 stycznia, o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 11 punktów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie za 2011 r.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączeń kanalizacyjnych.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Jaworzna ze Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Jaworzna ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, działki nr 73/15 w obr. geod. 201 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, zabudowanej pawilonem handlowym.
 9. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Wnioski mieszkańców.