Sesja Rady Miejskiej

utworzono: 2012-02-22 09:55
— w kategorii:

Już jutro - w czwartek, 23 lutego o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 28 punktów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2012-2024.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaworznie.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Jaworznie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaworznie w I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 dla Dorosłych w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie włączenia Gimnazjum dla Dorosłych w Jaworznie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu Statutu.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu budowy przyłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasta Jaworzna w latach 2012-2015.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 26. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 27. Interpelacje i wnioski radnych.
 28. Wnioski mieszkańców.
Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.jaworzno.pl