Sprzątanie Świata 2010

utworzono: 2010-09-15 11:42
— w kategorii: ,

Podobnie jak w latach ubiegłych, Jaworzno przyłączyło się do kampanii "Sprzątanie świata - Polska". Tegoroczna, XVII edycja akcji zostanie przeprowadzona w dniach 17-19 września 2010 r. i będzie przebiegała pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.

Hasło tegorocznej akcji ma ścisły związek z decyzją ONZ, która uznała rok 2010 - Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

- Pamiętajmy, że najprostszym sposobem ochrony zagrożonych gatunków są nasze codzienne, świadome decyzje - tłumaczą organizatorzy akcji - Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska”. - Segregując odpady, oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód komunikacją publiczną lub rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas samych!

Tegoroczna akcja sprzątania świata, oprócz zbierania odpadów z terenu miasta ma na celu propagowanie działań edukacyjnych, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, mądrym gospodarowaniem energią i zasobami naturalnymi, a także używaniem produktów z recyklingu.

Jak co roku w akcji będą brali udział uczniowie jaworznickich szkół, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy, a miasto będzie wspierać ich działania. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapewni worki na śmieci i rękawice jednorazowe natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. zadeklarowało bezpłatny odbiór zebranych odpadów. (Worki i rękawice można odbierać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w pok. 122.)

***

W jaki sposób fakt selekcjonowania śmieci może mieć wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej? - pytają a zarazem tłumaczą organizatorzy akcji.

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna! Segregacja odpadów, a zaraz po niej ich recykling doprowadza do zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, a od ich obecności z kolei zależy przetrwanie gatunków. Dzięki sortowaniu śmieci oszczędzamy drzewa i lasy poprzez powtórne wykorzystanie makulatury albo doprowadzamy do mniejszego zużycia ropy naftowej, poddając recyklingowi zebrany plastik. Chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko same drzewa lecz cały ekosystem od nich zależny - miliony gatunków leśnych połączonych ze sobą nierozerwalnie poprzez łańcuchy pokarmowe i inne sieci zależności. Z kolei poprzez zmniejszenie zużycia ropy naftowej będziemy emitować mniej dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu. Dzięki temu będziemy pozytywnie wpływać na klimat, nie narażając innych gatunków na negatywne konsekwencje globalnego ocieplenia. Ponadto ochronimy przyrodę przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Zyskają na tym przede wszystkim gatunki wyjątkowo wrażliwe takie jak rzadkie, zagrożone wyginięciem rośliny, porosty, czy owady.

Więcej na www.naszaziemia.pl