Zagłosuj na Jaworzno

utworzono: 2010-09-15 13:08

Jeszcze tylko przez dwa dni można głosować na Jaworzno w konkursie "Gmina Przyszłości". Aktualnie nasze miasto zajmuje pierwsze miejsce.

W konkursie na „Gminę przyszłości”, organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki rywalizuje blisko 70 projektów. O zwycięstwie najlepszej gminy zadecyduje Jury oraz liczba głosów oddanych przez internautów do połowy września na stronie www.kibicujklimatowi.pl.

Aby wesprzeć udział swojej gminy w konkursie, należy oddać na nią głos na stronie głównej www.kinicujklimatowi.pl. Dodatkowym wsparciem jest możliwość zagłosowania na konkretne projekty, których szczegółowy opis znajduje się w specjalnej zakładce www.kibicujklimatowi.pl/konkurs/projects.

- Jaworzno zgłosiło do konkursu dwa projekty - montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Wielospecjalistycznym oraz program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta - wyjaśnia Halina Larysz z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Oprócz głosów internautów, o wyborze najlepszej gminy zadecyduje Rada Ekspertów,
w skład której wchodzą: dr inż. Arkadiusz Węglarz (Krajowa Agencja Poszanowania Energii), dr Andrzej Hałasiewicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr inż. Artur Michalski (Grupa Doradztwa Europejskiego), mgr Bożena Wróblewska i mgr Kamil Dolata (Gaspol).

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Gminy przyszłości” oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. zestaw kolektorów słonecznych wraz z montażem). Wyróżniające się projekty zostaną następnie opublikowane w formie rankingu „Dobrych praktyk”, prezentującego godne naśladowania działania polskich gmin na rzecz poprawy klimatu oraz rozwoju regionu i zamieszkującej go społeczności. Ranking przedstawiający 10 najlepszych projektów, będzie szeroko promowany wśród opinii publicznej oraz władz samorządowych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie września i października br. na stronie www.kibicujklimatowi.pl.

***

Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” - celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów. Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.