Drogi będą jak nowe

utworzono: 2012-10-30 08:38

W Jaworznie trwają intensywne prace związane z rozbudową i modernizacją kanalizacji. Na ulicach północnych dzielnic miasta gołym okiem widać, jak postępują roboty. Koparki układają kolejne kilometry rur. Do tej pory Góra Piasku i Długoszyn zyskały ponad 11 km sieci kanalizacyjnej, odtworzono drogi gruntowe oraz te, których nawierzchnia wykonana była z kostki. Wkrótce rozpocznie się także remont dróg o nawierzchni bitumicznej.

Mieszkańcy Góry Piasku i Długoszyna martwią się, co będzie z drogami, które ucierpiały na skutek remontu kanalizacji. Z odpowiedzią na wszystkie pytania spieszy Sławomir Grucel - rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie.

- Wszystkie naruszone podczas prowadzonych prac nawierzchnie, zostaną odtworzone do stanu sprzed inwestycji, tak jak to miało miejsce w Pieczyskach - wyjaśnia Grucel i dodaje: - Do końca bieżącego roku, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, rozpocznie się naprawa głównych nitek drogowych, biegnących przez Długoszyn i Górę Piasku.

Mowa tu m.in. o ulicach Chropaczówka, Dąbrowskiego, Miodowa, Piaszczysta, Szczakowska, Górnośląska. Naprawa kolejnych ulic zostanie uwzględniona w harmonogramie prac na rok 2013 - do tego czasu, mieszkańcom zapewniony zostanie dojazd i dojście do ich posesji.

Odtworzenie nawierzchni z przyczyn technologicznych może nastąpić dopiero po kilku tygodniach od momentu zasypania i utwardzenia terenu. Trzeba pamiętać, że prace przy budowie nawierzchni mogą być częściowo wstrzymane w okresie zimowym. Wiąże się to z utwardzeniem gruntu oraz ograniczonym dostępem do masy bitumicznej w tym czasie. Jednak, jak zapewnia Sławomir Grucel, prace odtworzeniowe na wszystkich ulicach zostaną przeprowadzone.

***

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I to jedna z największych miejskich inwestycji od kilkudziesięciu lat. W jej wyniku powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (to łącznie 110 mln zł z 206,3 mln zł wartości całego projektu). Inwestycja zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Prace prowadzone będą w dzielnicach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska. Projekt zakłada również budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu "Piaskownia" wraz z siecią wodociągów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.