Grupowy zakup energii - to się opłaca!
2012-09-18 10:31

Grupowy zakup energii - to się opłaca!

Pięć spółek złożyło oferty w przetargu na grupowy zakup energii dla 20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 41 samorządowych spółek i instytucji. 17 września w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach wszystkie złożone oferty zostały otwarte. Komisja przetargowa po sprawdzeniu ich pod względem formalnoprawnym ogłosi, kto będzie dostawcą prądu dla śląskich i zagłębiowskich gmin do końca 2013 roku.

Dłuższy termin na dotacje
2012-09-14 14:55

Dłuższy termin na dotacje

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na „Program aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, jaworznicki PUP informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o dotację. Bezrobotni chcący otrzymać 20 tys. zł dofinansowania na własną działalność gospodarczą mogą składać dokumenty do 17 września.

Przerwa w dostawie wody pitnej
2012-09-13 12:39

Przerwa w dostawie wody pitnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z koniecznością przystąpienia do prac związanych z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 19, w piątek, 14 września w godzinach od 23:00 do 4:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej na ul. Mickiewicza - od nr 13 do nr 23.

Oznakowanie poziome po renowacji
2012-09-12 12:14

Oznakowanie poziome po renowacji

Początkiem września Miejski Zarząd Dróg i Mostów zakończył prace związane z odtwarzaniem oznakowania poziomego na jaworznickich drogach. W ostatnim etapie prac "odświeżono" przejścia dla pieszych. Szczególną uwagę zwrócono także na "zebry" znajdujące się w rejonie placówek oświatowych.

Prace idą pełną parą!
2012-09-11 13:21

Prace idą pełną parą!

Już za kilkanaście miesięcy Jaworzno będzie mogło pochwalić się nowoczesną i wybudowaną zgodnie z europejskimi standardami stacją uzdatniania wody. Od marca br. prowadzone są prace przy budowie powierzchniowego ujęcia "Piaskownia". Planowany termin zakończenia wyznaczono na maj 2013 roku.

Zamknięcie ulicy Mostowej
2012-09-04 10:02

Zamknięcie ulicy Mostowej

Przez trzy dni zmotoryzowani mieszkańcy miasta nie będą mogli korzystać z przejazdu pod wiaduktem na ul. Mostowej. Został on zamknięty w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego odwodnienia.

Odcinek ul. Górnośląskiej zamknięty na dwa dni
2012-08-30 12:34

Odcinek ul. Górnośląskiej zamknięty na dwa dni

W związku z prowadzoną rozbudową sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Góra Piasku, w najbliższy weekend - od 1 do 2 września zostanie zamknięty dla ruchu fragment ul. Górnośląskiej. Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Górnośląskiej 49 do ul. Szczakowskiej 87.

Nie toleruj - reaguj!
2012-08-29 11:06

Nie toleruj - reaguj!

By poprawić komfort korzystania z komunikacji miejskiej, od kilku lat miasto prowadzi systematyczną wymianę infrastruktury przystankowej. Niestety przebywający na przystankach wandale bardzo często rozbijają szyby w wiatach, niszczą ławeczki, kosze czy gabloty z rozkładami jazdy. Dlatego w Jaworznie prowadzona jest akcja "Bezpieczny Przystanek", której celem jest bezwzględna walka z aktami wandalizmu.

Nowoczesna przepompownia ścieków
2012-08-28 09:00

Nowoczesna przepompownia ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło budowę nowego obiektu. Na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Biały Brzeg w Jeleniu powstała nowoczesna przepompownia ścieków. Gwarantuje ona, iż na terenie, gdzie licznie występują szkody górnicze, ścieki trafią do oczyszczalni w bezpieczny sposób.

Przegląd inwestycji drogowych
2012-08-27 09:24

Przegląd inwestycji drogowych

Aktualnie w Jaworznie przebudowywana jest ul. Grunwaldzka, pomiędzy Urzędem Skarbowym a Osiedlem Stałym. Dzięki temu poprawi się płynność i komfort przejazdu przez miasto. Ponadto do końca roku w miejscu skrzyżowania Trasy Śródmiejskiej z ul. Matejki pojawi się rozbudowane rondo i kładka dla pieszych. Trwają już również pierwsze prace związane z projektem Rynek Od.Nowa.

Projekty i programy
  • Projekt: Miasto Twarzą do Autostrady
  • Projekt: Rynek od.nowa
  • Projekt: Gospodarcza Brama Śląska
  • Projekt: Jaworznicki Park Przemysłowy
  • Program: Modernizacja i rozbudowa kanalizacji
  • Projekt: Innowacyjne Jaworzno