Połączenie na finiszu

utworzono: 2012-12-21 11:15
— w kategorii: , ,

Dobiega końca proces włączenia Miejskiego Zakładu Drogowego, który do tej pory jako podwykonawca realizował prace remontowe na drogach Jaworzna, w struktury Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Zmiana ta pozwoli na stworzenie jednostki, która w sposób skuteczny zajmie się realizacją drogowych prac remontowych w mieście, bez konieczności zlecania ich podmiotom zewnętrznym, co z kolei efektywnie usprawni system remontów dróg.

Od momentu podjęcia decyzji o zaprzestaniu działalności MZD przeprowadzono szereg czynności zmierzających do sprawnej realizacji całej procedury. Bardzo ważnym czynnikiem, na który zwrócono szczególną uwagę były kwestie osobowe.

- Osiągnęliśmy porozumienie z pracownikami Miejskiego Zakładu Drogowego, którzy od 1 grudnia uzupełniają kadrę MZDiM - wyjaśnia Paweł Bednarek, dyrektor MZDiM. - Dzięki temu posunięciu zostały stworzone brygady szybkiego reagowania, które bez konieczności przeprowadzania procedury przetargowej, będą mogły bezzwłocznie realizować zadania związane z remontami dróg oraz ich bieżącym utrzymaniem.

MZD w swojej dotychczasowej formie, miał coraz większe trudności z pozyskiwaniem zleceń na rynku lokalnym i dalsze utrzymywanie spółki w obecnym kształcie mogło grozić jej poważnymi problemami finansowymi, a w efekcie nawet upadłością.

- W połączeniu MZD z MZDiM upatruję szansę - po pierwsze w uratowaniu spółki od upadłości i utraty pracy przez fachowców. Po drugie, dzięki posiadanemu przez MZD doświadczeniu - zarówno w zakresie kompetencji zawodowej jak i zespołowi pracowniczemu - będziemy mogli realizować planowany zakres prac własnymi siłami - mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Zmiana ta umożliwi miastu elastyczne działanie służb miejskich, zarówno w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, jak i prac remontowych, a zwłaszcza realizację planu utwardzania dotychczasowych dróg gruntowych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpocznie realizację wszelkich zadań w zakresie utrzymania i remontów dróg publicznych w Jaworznie wiosną 2013 roku.

Więcej na www.mzdim.jaworzno.pl