Ponad 45 mln zł na drogi

utworzono: 2010-01-07 10:03
— w kategorii: , ,

Spośród 314 mln zł wydatków miasta zaplanowanych w tegorocznym budżecie, na budowę, utrzymanie i modernizację dróg Jaworzno przeznaczy kwotę ponad 45 milionów złotych. To 1,3 mln zł więcej niż rok wcześniej. Największą część środków finansowych pochłonie kolejny etap projektu Miasto Twarzą do Autostrady.

W ubiegłym roku nakłady na modernizację i utrzymanie dróg w Jaworznie wyniosły 44 mln zł, w 2008 r. - 72,4 mln zł, 2007 r. 42,4 mln zł, w 2006 r. 31 mln zł, a w tym 45,3 mln zł.

- Na realizację kolejnego etapu projektu "Miasto Twarzą do Autostrady" zabezpieczyliśmy w budżecie ponad 28 milionów złotych - mówi prezydent Jaworzna Paweł Silbert. - 4,5 mln zł to z kolei środki na budowę Drogi Współpracy Regionalnej, która ma dla miasta duże znaczenie. Jej powstanie spowoduje wzrost atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu śląskiego, poprzez stworzenie infrastruktury dla rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała 34 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Natomiast blisko 1,6 mln zł Miasto przeznaczy na budowę Obwodnicy Północnej Jaworzna, której głównym motywem powstania jest dalsza przebudowa układu komunikacyjnego w śródmieściu, która ma w przyszłości wyeliminować ruch pojazdów w rynku. Droga ta umożliwi sprawną komunikację pomiędzy centrum a północnymi dzielnicami miasta. Projekt otwiera także możliwości rozwojowe wschodniej części śródmieścia. Dodatkowo dzięki tej inwestycji zostaną uzbrojone atrakcyjne, położone blisko centrum miasta tereny znajdujące się w rejonie ulicy Kołłątaja.

- Konsekwentnie modernizować będziemy drogi w osiedlach, m.in. ul. Olszewskiego, Waryńskiego, Szpitalną czy też ul. Bielańską. Z kolei na ulicy Św. Wojciecha zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa - tłumaczy Paweł Silbert. - Ponadto w ramach projektu "Rynek Od.Nowa" zostanie zbudowany ciąg pieszo-jezdny od ul. Sienkiewicza do Rynku. Planujemy również modernizację ulicy Zielonej i Pocztowej.

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku będą remontowane kolejne drogi gruntowe zlokalizowane na terenie miasta.