Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego

Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego

baner UE

 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości lecznictwa wysokospecjalistycznego”, Szpital zakupił następujący sprzęt medyczny:

  • Aparat RTG kostno – płucny – 1 szt. Dział Diagnostyki Obrazowej
  • Aparat do znieczulania – 2 szt. Anestezjologia Bloku Operacyjnego
  • Aparat do znieczulania – 1 szt. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Analizator parametrów krytycznych – 1 szt. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Respirator transportowy – 4 szt. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Diatermia chirurgiczna – 1 szt. Blok Operacyjny
  • Litotryptor ESWL – 1 szt. Oddział Urologii
  • Kardiowertery z defibrylatorem – 2 szt. Oddział Kardiologii
  • KTG – 2 szt. Oddział Ginekologiczno – Położniczy
  • Rezonans magnetyczny – 1 szt.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Miasta Jaworzna

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

logo Górnośląskiego Związku Metropolitarnego