Miasto Twarzą do Autostrady

Projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” to największy w historii Jaworzna projekt drogowy. Jego głównym celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przejazdu przez miasto. Realizacja Projektu została podzielona na kilka etapów.


Etap I: Trasa Śródmieścia od skrzyżowania ul. Krakowskiej do ul. Olszewskiego (współfinansowany ze środków SPO Transport)

Etap II: Trasa Śródmieścia od ul. Olszewskiego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w Leopoldzie wraz z łącznicą do ul. Kolejowej i odcinkiem ul. Nowo Lipowej.

Etap III: Droga Przemysłowa wraz z drogami zbiorczymi i dojazdowymi, niezbędnymi do obsługi terenów przylegających.

Etap IV: Modernizacja ul. Grunwaldzkiej wraz z budową odcinka ul. Nowo Kolejowej.

Etap V: Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do projektowanej TŚ.


I etap MTdA
przebudowa Drogi Krajowej nr 79 od ul. Krakowskiej do ul. Olszewskiego

 Wartość projektu: 24 462 870,32

Termin realizacji: 08.2005-12.2007

Źródła finansowania:

Wkład Gminy: 6,5 mln zł

Sektorowy Program Operacyjny Transport (udział UE): 14 305 534,48 zł

Fundusz dla Śląska: 1 450 tys. zł

Dotacja Budżetu Państwa: 2 200 tys. zł

spot_nowy.jpg


II etap projektu MTdA
Budowa Trasy Śródmiejskiej od Leopoldu do ul. Olszewskiego

Trasa Śródmiejska została oddana do użytku 1 grudnia 2008 r. Jest to trzykilometrowy odcinek drogi, który biegnie po śladzie dawnego toru kolejowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstała obwodnica centrum miasta oraz główny węzeł drogowy śródmieścia Jaworzna - z ulicami Kolejową-Moniuszki. Droga została zbudowana w taki sposób, że jej konstrukcja jest przygotowana na przyjęcie pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony. Taka wytrzymałość ma być gwarancją długoletniej jakości. Nowa trasa pozwoli na bezpieczny przejazd przez centrum miasta z dozwoloną prędkością 70 km/h. W II etapie MTDA zostały wyburzone istniejące wiadukty nad ulicą Kolejową w Pszczelniku, w miejscu wąskiego wiaduktu kolejowego powstał wiadukt drogowy o rozpiętości 17 metrów. W Leopoldzie została zbudowana konstrukcja przejścia podziemnego.

Wartość projektu: 71 497 882,94

Termin realizacji: 06.06 – 12.08

Źródła finansowania:

Wkład Gminy: 9,5 mln zł

Kontrakt wojewódzki: 10 330 480 zł

Budżet Państwa: 8 455 000 zł

Sektorowy Program Operacyjny Transport (udział UE): 42 947 864,36 zł

spot_nowy.jpg
 


III etap projektu MTdA
Droga Przemysłowa od ul. Orląt Lwowskich do ul. Wojska Polskiego.

Etap zakłada całkowitą likwidację korków na wjeździe do miasta w Dąbrowie Narodowej. W ramach projektu zostanie zbudowany odcinek dwujezdniowej drogi od ul. Orląt Lwowskich do ul. Wojska Polskiego o długości 2,7 km. II etap obejmie przebudowę ul. Wojska Polskiego do czterech pasów, przebudowę ronda w Osiedlu Stałym, bardzo uciążliwego skrzyżowania z ul. Szczakowską, budowę drugiego przejścia podziemnego dla pieszych na Leopoldzie, które pozwoli zlikwidować dwie sygnalizacje świetlne oraz  drogi dojazdowej do osiedla Gigant, która powstanie na przedłużeniu ul. Piłsudskiego.

Wartość projektu: 36 mln zł

Termin realizacji: 08.09 – 08.10

Źródła finansowania:

Wkład Gminy: 24 mln zł

Budżet Państwa: 12 mln zł

Po tym jak Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) negatywnie rozpatrzyło protest złożony przez Prezydenta Miasta dotyczący odrzucenia wniosku o dofinansowanie Etapu III MTDA Prezydent Miasta złożył oficjalny wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie ponownego rozpatrzenia możliwości dofinansowania etapu III.

IV etap projektu MTdA
Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie, etap IV "Miasto Twarzą do Autostrady"

IV etap projektu Miasto Twarzą do Autostrady obejmuje modernizację ulicy Grunwaldzkiej
wraz z budową rond na skrzyżowaniach z ulicami Nowo-Kolejową i Królowej Jadwigi oraz ul. Pocztową, budowę ulicy Nowo-Grunwaldzkiej oraz Nowo-Kolejowej, przebudowę fragmentów ulic Paderewskiego, Królowej Jadwigi, Pocztowej, przebudowę skrzyżowań z ulicami Mickiewicza, Sienkiewicza, Matejki, Zieloną, Zacisze i Olszewskiego.

W ramach IV etapu MTDA powstaną dwa nowe ronda. Skrzyżowanie ul. Królowej Jadwigi, Grunwaldzkiej i Nowo-Kolejowej zaprojektowano jako małe rondo o trzech wlotach. Celem budowy jest skierowanie ruchu na obwodnicę śródmieścia. Dla usprawnienia ruchu, drugie rondo powstanie w rejonie budynku Urzędu Miejskiego na skrzyżowaniu z ulica Pocztową.

Istotną zmianą w centrum miasta będzie wprowadzenie dwóch przesiadkowych kompleksów przystanków komunikacji publicznej - na placu po Szybie Kościuszko oraz w rejonie głównego budynku Urzędu Miejskiego. Pomiędzy rondem a skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza powstanie centrum przesiadkowe – układ rozbudowanych zatok autobusowych oraz przejście podziemne dla pieszych. Natomiast w rejonie ronda przy budynku Urzędu Miejskiego na skrzyżowaniu z ul. Olszewskiego powstaną obustronne zatoki autobusowe.

Projekt jest nastawiony na kameralizację ruchu w śródmieściu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej. Poszerzone zostaną chodniki oraz powstaną odcinki ścieżek rowerowych, które będą stanowiły zaczątek całego układu tras rowerowych rozprowadzających ruch do pozostałych osiedli.

Wartość projektu: 10 987 504,32 mln zł

Termin realizacji: styczeń 2009 r. - listopad 2009 r.

Źródła finansowania:

Wkład Gminy: 6 900 823,63 mln zł

Wartość dofinansowania: 4 086 680,69 mln zł

rpo


V etap projektu MTdA
Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do projektowanej TŚ.

V etap MTdA zakłada modernizację ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiego do Trasy Śródmiejskiej. Przebudowana zostanie zarówno droga jak i skrzyżowania. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu samochodowego jak również skróceniu ulegnie czas przejazdu przez miasto.

Wartość projektu: 45 mln zł

Po tym jak Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) negatywnie rozpatrzyło protest złożony przez Prezydenta Miasta dotyczący odrzucenia wniosku o dofinansowanie Etapu V MTDA Prezydent Miasta złożył oficjalny wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie ponownego rozpatrzenia możliwości dofinansowania etapu V

***

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy DK 79 w Jaworznie projekt Miasto Twarzą do Autostrady etapy: III, V, VI pakiet 1 i pakiet 2.

Źródła finansowania:

Sektorowy Program Operacyjny Transport (udział UE): 2 814 600,48 zł

Wkład Gminy: 938 700,61 zł

spot_nowy.jpg