Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno

utworzono: 2008-12-22 14:29

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Założenia projektu przewidują budowę sieci transmisji danych, która połączy wszystkie jednostki miejskie zlokalizowane w zasięgu budowanej sieci oraz ułatwi firmom komercyjnym zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do internetu dla mieszkańców miasta.

Głównym celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków do efektywnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Miasta Jaworzna, a co za tym idzie wzrost ilości , poprawienie jakości i zwiększenie dostępności usług z zakresu administracji publicznej dostępnych droga elektroniczną.

Przewiduje się podział wybudowanej sieci na 2 części: część przewidziana na potrzeby Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek miejskich; część przewidziana pod dzierżawę dla komercyjnych dostawców Internetu.

Część sieci przewidziana na potrzeby Urzędu będzie umożliwiała świadczenie szereg usług oraz będzie łączyła wiele ośrodków życia publicznego miasta. Ze względu na to sieć szerokopasmowa będzie umożliwiać przyłączenie tych obiektów gwarantując im odpowiednią jakość transmisji, czyli zapewniając wymagane przepustowości i bezpieczeństwo przesyłu danych.

Wśród usług sieciowych możliwych do realizacji za pomocą budowanej sieci należy zaliczyć takie usługi jak:
  • e-Administracja, e-Zakupy, e-Zdrowie, e-Edukacja;
  • telefonia internetowa;
  • telewizja internetowa;
  • usługi multimedialne;
  • monitoring wizyjny miasta.

Podłączenie jednostek samorządu, jednostek podległych oraz szkół, jedną wydajną siecią, pozwoli również w dłuższej perspektywie czasu ograniczyć koszty ponoszone przez gminę na usługi telekomunikacyjne. Część sieci przewidziana pod dzierżawę komercyjnym dostawcom internetu ułatwi i przyśpieszy inwestycje w zakresie zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu mieszkańcom naszego miasta. Dzierżawione będą fragmenty w miejscach, w których budowa długich odcinków sieci dystrybucyjnej jest nieopłacalna dla prywatnych przedsiębiorców (np z powodu małej ilości potencjalnych odbiorców zamieszkujących dany obszar miasta). Dzięki zapewnionemu przez Gminę dostępowi do sieci szkieletowej, przedsiębiorcy chcący podłączyć obywateli miasta będą musieli zrealizować jedynie podłączenie na krótkim odcinku - pomiędzy mieszkaniem zainteresowanej osoby a wybudowaną i udostępnioną przez Miasto siecią. Znacznie zmniejszy to koszty podłączenia i zwiększy zainteresowanie świadczeniem usług dostępu do Internetu.

Sieć zostanie wybudowana w oparciu o technologię światłowodową. Zostaną również dostarczone i skonfigurowane urządzenia sieciowe, niezbędne do funkcjonowania części sieci przewidzianej na potrzeby Urzędu i jednostek podległych.

Koszty całkowite 12 429 814,84

Udział środków Miasta Jaworzno w nakładach inwestycyjnych na realizację projektu 4 685 223,38

Dotacja z EFRR 7 744 591,46 zł

Czas realizacji projektu to lata: 2008 – 2013

logo Górnośląskiego Związku Metropolitarnego