Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna

utworzono: 2008-12-22 14:25

Inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewniach rzek: Biała Przemsza i Przemsza” obejmuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Dąb oraz budowę stacji uzdatniania wody Piaskownia, które będą administrowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie miasta Jaworzna. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zlewniach rzek: Białej Przemszy, wzdłuż której przebiega północna granica Jaworzna, oraz Przemszy zamykającej teren gminy od południowego-zachodu.
 
Niniejsza inwestycja będzie częściowo finansowana ze środków unijnych - "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko", oś projektowa: gospodarka wodno-ściekowa.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwie fazy. Każda z wymienionych faz zawiera kilka mniejszych kontraktów.
  
Faza I - Uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w zlewni Szczakowa
Kontrakt I - Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie
Kontrakt II - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szczakowa
Kontrakt III - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku
Kontrakt IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Długoszyn
Kontrakt V - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Pieczyska
Kontrakt VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ciężkowice
Kontrakt VII - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Warpie
Kontrakt VIII - Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Kontrakt IX - Budowa wodociągu magistralnego O450 ze Stacji Uzdatniania Wody „Piaskownia” do ul. Szklarskiej w Jaworznie
 
Faza II – Uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie
Kontrakt I - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa wodociągu w osiedlu Bory
Kontrakt II - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wilkoszyn
Kontrakt III - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeziorki
Kontrakt IV - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Koźmin
Kontrakt V - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Górna
Kontrakt VI - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna
Kontrakt VII - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Byczyna
Kontrakt VIII - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Równa Góra
Kontrakt XI - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Dąbrowa Narodowa
Kontrakt X - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń
Kontrakt XI - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń - Dąb
Kontrakt XII - Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Pszczelnik i Podłęże
Kontrakt XIII - Budowa przepompowni ścieków Biały Brzeg
Kontrakt XIV - Budowa suszarni osadu dla oczyszczalni ścieków Jaworzno - Dąb
Kontrakt XV - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Jaworzno - Dąb

Projekt obejmuje:

  * budowę ok. 230 km sieci kanalizacji sanitarnej o160 - o500 mm;
  * budowę ok. 4,3 km sieci kanalizacji deszczowej o160 - o1125 mm;
  * budowę ok. 2,9 km sieci wodociągowej o32 - o500 mm;
  * budowę blisko 60 tłoczni i pompowni (różnej wielkości);
  * budowę takich obiektów jak: stację uzdatniania wody, suszarnia osadu, itp.

 
Szacowana wartość przedsięwzięcia: ponad 273.000.000,00 zł
Wartość robót budowlano-wykonawczych: ponad 230.000.000,00 zł
Czas realizacji: lata 2008-2013


logo Górnośląskiego Związku Metropolitarnego