Szansa dla niezdecydowanych

utworzono: 2012-11-19 14:07
— w kategorii: ,

Jeśli dotychczas ktoś nie zdecydował się jeszcze na podpisanie umowy z wodociągami, ma na to niecały miesiąc. W przyszłości tak korzystne warunki finansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego mogą już nie funkcjonować.

Wiadomo, że złożony w czerwcu br. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek, który złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, dotyczył przyznania mieszkańcom Jaworzna dodatkowych pieniędzy na budowę prywatnych przyłączy kanalizacyjnych. Dzięki rozstrzygnięciu - osoby, które w 2012 roku podpisały umowy z wodociągami na wykonanie podłączenia kanalizacyjnego, zyskają dodatkowy zwrot części kosztów budowy przyłącza.

Połączenie tego wsparcia z dotacją uruchomioną przez Prezydenta Miasta (zwrot kosztów budowy przyłącza w wysokości 50 proc., jednak nie więcej niż 2000 zł), stwarza niespotykaną i niepowtarzalną okazję realizacji przyłącza kanalizacyjnego, przy niewielkim udziale środków własnych mieszkańca.

- Ta atrakcyjna oferta, może się już nie powtórzyć. Osoby, które do tej pory nie zdecydowały się na zawarcie umowy z wodociągami, będą mogły  liczyć wyłącznie na dotację z gminy lub na pokrycie kosztów budowy przyłącza w całości z własnych środków. Dla niektórych i to może okazać się dużym obciążeniem - wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK. - Dzięki tak przygotowanemu wsparciu podłączenie do kanalizacji staje się łatwe i niedrogie.

Oprócz dotacji z NFOŚ umowa zapewnia: pełną obsługę dokumentacyjną, rozłożenie pozostałych  płatności na nieoprocentowane raty i 10 lat  gwarancji na zrealizowaną usługę. Dlatego też, MPWiK ogłasza kolejny nabór wniosków o zawarcie umowy o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego. Ostateczny termin zawierania umów mija 15 grudnia 2012 r.

UWAGA! Mieszkaniec finansuje podłączenie kanalizacyjne tylko na terenie swojej nieruchomości. Czyli odcinek od granicy posesji do budynku.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34 w dziale JRP oraz pod numerem tel. 32 / 318 60 74, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Więcej na www.kanalizacja.jaworzno.pl

***

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I to jedna z największych miejskich inwestycji od kilkudziesięciu lat. W jej wyniku powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (to łącznie 110 mln zł z 206,3 mln zł wartości całego projektu). Inwestycja zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby,  a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Prace prowadzone będą w dzielnicach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska. Projekt zakłada również budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu "Piaskownia" wraz z siecią wodociągów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.