Zapoznaj się z projektem planu urządzenia lasu

utworzono: 2011-03-01 14:15

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego - przez 60 najbliższych dni - mieszkańcy mogą się zapoznać z projektem uproszczonego planu urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych. Pod koniec marca odbędą się konsultacje społeczne z wykonawcami planu.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu odbędą się 28 i 29 marca br. w godz. 8.00 - 15.30 (w miejscu wyłożenia planu - w budynku "D" Urzędu Miejskiego, Plac Górników 5, pok. 117). Podczas spotkania przedstawiciel wykonawcy planu - firmy KRAMEKO Sp. z o.o. z Krakowa, będzie udzielał informacji i szczegółowo wyjaśni zapisy przygotowanego dokumentu. Do końca miesiąca wszystkie zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do przedstawionego projektu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego (art. 21 ust 4 ustawy o lasach).