Jaworzno - miasto przyjazne inwestorom

utworzono: 2012-09-24 11:00
— w kategorii: , , ,

W mediach polskich i zagranicznych trwa największa w historii miasta kampania promująca potencjał inwestycyjny Jaworzna. Już teraz na terenie gminy działalność prowadzi prawie 7 tys. 800 podmiotów gospodarczych. Cały czas staramy się jednak o pozyskanie nowych inwestorów, dla których przygotowaliśmy niemal 100 hektarów terenów inwestycyjnych.

Za pośrednictwem prowadzonej kampanii chcemy pokazać, że Jaworzno jest miastem otwartym na inwestorów i dbającym o ich sprawną obsługę. Dziesięć "stref inwestycyjnych" promowanych w ramach kampanii to prawie 75 hektarów terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową, usługową i logistyczną. Proponowane przedsiębiorcom nieruchomości są terenami niezabudowanymi, w pełni uzbrojonymi i dobrze skomunikowanymi z największymi ośrodkami przemysłowymi w Polsce i Europie. Obszary te posiadają rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej, a także łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Dobre warunki do inwestowania w Jaworznie tworzymy m.in. poprzez wydzielanie i uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych oraz wykorzystanie terenów poprzemysłowych. Obecnie w rejonie ulic Wojska Polskiego, Martyniaków i Orzeszkowej trwa kolejna faza projektu Gospodarcza Brama Śląska, w ramach której w miejscu niezagospodarowanych i zdegradowanych przemysłowo obszarów powstaną atrakcyjne gospodarczo terenów inwestycyjne o przeznaczeniu przemysłowym, usługowym i składowym. W ramach uzbrajania tzw. "Strefy Przemysłowej" powstaje nowa droga oraz sieć kanalizacyjna i teletechniczna. Do użytku mieszkańców i przedsiębiorców inwestycja zostanie oddana w przyszłym roku.

W ramach Gospodarczej Bramy Śląska, która współfinansowana jest z funduszy unijnych, uzbrojone zostały także trzy inne tereny poprzemysłowe: Strefa Jan Kanty - obejmująca teren po kopalni „Jan Kanty” oraz Strefa Piłsudski - zlokalizowana w rejonie pogórniczej eksploatacji szybu „Piłsudski” przy ul. Krakowskiej oraz teren byłej kopalni Kościuszko w centrum miasta.

Aby uczynić nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców systematycznie przygotowujemy także pakiety udogodnień dla inwestorów, w tym zwolnienia z podatku od nieruchomości. Lokowaniu swoich projektów inwestycyjnych w Jaworznie sprzyjają również realizowane od kilku lat projekty przebudowy układu komunikacyjnego miasta oraz efektywnie funkcjonujące otoczenie biznesu.

Wszelkie szczegóły kampanii, przewodnik po terenach inwestycyjnych dostępnych w Jaworznie oraz dane teleadresowe instytucji zajmujących się pomocą inwestorom można znaleźć na stronach: www.jaworzno.pl/terenyinwestycyjne oraz www.invest-in-jaworzno.pl.