Sprzedaż działek w 2011 r.

utworzono: 2011-02-24 11:10
— w kategorii: , ,

W ubiegłym roku miasto sfinalizowało największą transakcję sprzedaży nieruchomości. Za 15,5 mln zł netto miasto zbyło teren po szybie Kościuszko w centrum miasta, na którym inwestor planuje budowę galerii handlowej. W sumie, łącznie ze sprzedażą innych działek, z tytułu obrotu nieruchomościami gmina uzyskała w 2010 r. prawie 24 mln zł netto. Także w tym roku miasto zaplanowano szeroką sprzedaż nieruchomości, głównie pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługowo-przemysłową. W około 70. postępowaniach przetargowych planowane jest zbycie ponad 30 hektarów nieruchomości.

Jednym z największych, planowanych do zbycia terenów jest hałda po szybie "Piłsudski", którego całkowita powierzchnia wynosi blisko hektar.

- Jest to bardzo atrakcyjna działka - położona w pobliżu Śródmieścia, po zachodniej stronie Trasy Śródmiejskiej, posiada dogodne połączenie zarówno z autostradą A4 jak i drogą ekspresową S1 - tłumaczy zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. - Dogodna lokalizacja sprawia, że jest to kolejne miejsce, które obok terenu po szybie Kościuszko daje inwestorowi szansę na prowadzenie szeroko pojętej działalności przemysłowo-usługowej.

Sprzedaż kolejnych terenów inwestycyjnych zaplanowano także w Jeleniu. W sumie w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej oraz w Jaworznickim Parku Przemysłowym miasto zamierza sprzedać ponad 2 hektary nieruchomości, które zostały wcześniej dostosowane do potrzeb inwestorów. Działki zostały uzbrojone w sieć elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną, posiadają system odprowadzania wód deszczowych oraz możliwość podłączenia linii telefonicznych.

- Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają te tereny jako przemysłowo-usługowe - dodaje Tadeusz Kaczmarek.

Obok terenów przeznaczonych dla przedsiębiorców miasto przygotowało także ofertę dla osób i deweloperów, którzy są zainteresowani nabyciem działek pod zabudowę mieszkaniową. Obok niewielkich, pojedynczych nieruchomości, które zlokalizowane są niemal w całym mieście, do zbycia zostały przeznaczone także duże obszary, na których możliwe jest powstanie zabudowy wielorodzinnej. Dwa największe kompleksy - każdy po 1,5 hektara, zlokalizowane są w rejonie ulicy Olszewskiego oraz ul. Kaczeńców.

W sumie, w tym roku z tytułu sprzedaży nieruchomości miasto zaplanowało w budżecie wpływy w wysokości ponad 12 mln zł.