Erasmus dla młodych przedsiębiorców

utworzono: 2012-03-22 10:54
— w kategorii:

Program "Erasmus dla młodych przedsiębiorców" jest narzędziem Komisji Europejskiej wspierającym młodych ludzi, którzy planują otworzyć lub otworzyli w ciągu 3 ostatnich lat własny biznes. Program pozwala na odbycie stażu o długości od 1 do 6 miesięcy u doświadczonego przedsiębiorcy z innego kraju członkowskiego.

Staż umożliwi zdobycie cennego doświadczenia oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem sektora MŚP, a także nawiązanie kontaktów, które będą mogły przyczynić się do rozwoju firmy. Doświadczony przedsiębiorca może skorzystać ze świeżych pomysłów młodego przedsiębiorcy i nawiązać z nim kontakty biznesowe. Wymiana doświadczeń na temat rynku w różnych krajach będzie działać inspirująco na obie strony.

Komisja Europejska ogłosiła nowe wezwanie do składania wniosków w ramach programu. Oczekuje się, że z programu tym razem skorzysta około 550 nowych przedsiębiorców. Do programu zgłaszać się mogą zarówno nowi przedsiębiorcy, jak i doświadczone firmy, które chciałyby gościć u siebie młodego kolegę lub koleżankę z branży. 

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

  • podmioty publiczne, których zakres odpowiedzialności lub działalność obejmuje sprawy gospodarcze, przedsiębiorczość, wspieranie przedsiębiorstw i kwestie z tym związane,
  • izby handlowo-przemysłowe, izby rzemieślnicze lub podobne podmioty,
  • organizacje wspierające przedsiębiorstwa, ośrodki wspierające przedsiębiorstwa rozpoczynające działal­ność i inkubatory przedsiębiorczości,
  • stowarzyszenia przedsiębiorstw i sieci wspierające przedsiębiorstwa,
  • podmioty publiczne i prywatne oferujące usługi wspierające przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2012 roku. 

Więcej na www.silesia-europa.pl