Komunikat dla przedsiębiorców

utworzono: 2012-09-14 13:51
— w kategorii: ,

Referat Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie informuje, że 30 września 2012 r. upływa termin wniesienia na rachunek gminy III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nieopłacenie w powyższym terminie raty skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Powyższy termin jest bezwzględny i nieprzywracalny.

W związku z tym, że 30 września 2012 r. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę), wpłaty za zezwolenie należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszelkich informacji w powyższym temacie udziela Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich - ul. Plac Górników 5, pok. nr 10, tel. (32) 6181 716.