Zwrot podatku akcyzowego

utworzono: 2012-01-19 17:07
— w kategorii: , ,

Producenci rolni powinni pamiętać, że od tego roku nastąpiła zmiana stawki i termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik musi także pamiętać, że aby odzyskać część pieniędzy wydanych na paliwo należy zbierać faktury VAT.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w roku 2012 wynosi 0,95 zł za 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Natomiast maksymalna kwota zwrotu na 1 ha użytków rolnych to 81,70 zł.

Zmianie uległy także terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski te należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego
(w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi zakup zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminach:

  • 2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Jednocześnie ulega zmianie wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz niektóre zasady jego wypełniania.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - ul. Plac Górników 5, pok.117, tel. (32) 61 81 767.