Moja Firma = Mój Sukces
2012-12-27 13:27

Moja Firma = Mój Sukces

Trwa rekrutacja do projektu "Moja firma = mój sukces - wsparcie w założeniu firmy osób 50+". Propozycja skierowana jest do osób, które ukończyły 50 lat, planują założyć własną działalność gospodarczą, są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz zamieszkują podregion sosnowiecki. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swój udział w projekcie jeszcze tylko do końca roku.

Szkolenia dla osób 50+
2012-10-29 11:32

Szkolenia dla osób 50+

Projekt "Wykwalifikowani i konkurencyjni" to atrakcyjna propozycja bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, mieszkających lub pracujących na terenie województwa śląskiego. To szansa dla tych, którzy posiadają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie i - co najistotniejsze - pragną zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe cenione na rynku pracy.

Szansa dla osób niepełnosprawnych
2012-07-25 13:15

Szansa dla osób niepełnosprawnych

Ruszyła II edycja programu wyrównywania różnic pomiędzy osobami niepełnosprawnymi w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 27 lipca br. w jaworznickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

MPWiK walczy o dofinansowanie
2012-06-29 11:36

MPWiK walczy o dofinansowanie

W czterech dzielnicach miasta - Długoszynie, Górze Piasku, Pieczyskach i Ciężkowicach – trwają prace w ramach I etapu projektu kanalizacyjnego. Równolegle MPWiK zabiega o dofinansowanie kolejnego etapu, który docelowo zrewolucjonizuje gospodarkę wodno – ściekową w Jaworznie.

Rekordowa dotacja przyznana
2012-03-07 10:36

Rekordowa dotacja przyznana

Po piętnastu miesiącach od złożenia wniosku, Komisja Europejska podjęła ostateczną decyzję w sprawie jaworznickiego projektu kanalizacyjnego. Pismem z 22 lutego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało potwierdzenie, że starania Jaworzna o 110-milionowe dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności zakończyły się sukcesem.

Pracownia rezonansu już otwarta
2012-01-05 09:39

Pracownia rezonansu już otwarta

W Szpitalu Wielospecjalistycznym otwarto pracownię rezonansu magnetycznego. Koszt jej wybudowania i wyposażenia wyniósł blisko 5,5 miliona złotych. Uroczyste otwarcie zostało połączone z obchodami 40-lecia działalności szpitala oraz konferencją naukowo-szkoleniową.

Człowiek najlepsza inwestycja
2011-10-07 12:49

Człowiek najlepsza inwestycja

Dobiega końca realizowany w Jaworznie unijny projekt pn. "Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości - Marzenia-Wiedza-Sukces". Dzięki pozyskanym przez miasto ponad 440 tys. zł blisko 500 uczniów przez ponad półtora roku uczyło się przedsiębiorczości. Dzisiaj w Urzędzie Miejskim podsumowano efekty prowadzonych w ramach projektu działań, nagrodzono także najbardziej przedsiębiorczych uczniów.

Audyt unijny w Jaworznie
2011-06-29 14:41

Audyt unijny w Jaworznie

Audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli Skarbowej wizytowali w połowie czerwca Jaworzno.

Jaworzno na "piątkę"
2011-05-06 13:49

Jaworzno na "piątkę"

Jaworzno znajduje się w czołówce miast województwa śląskiego, które z powodzeniem korzystają z unijnych środków. W przygotowanym przez "Dziennik Zachodni" rankingu nasze miasto uplasowało się na piątej pozycji, za liderującymi Katowicami i Częstochową. Po raz kolejny potwierdza się fakt, że jaworznickie projekty są bardzo dobrze przygotowywane.

Jaworzno pozyskuje pieniądze unijne
2011-04-11 12:59

Jaworzno pozyskuje pieniądze unijne

W ciągu ostatnich kilku lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności do Jaworzna trafiło ponad 260 mln zł. Dzięki pozyskiwanym środkom możliwe jest inwestowanie w rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości oraz w kapitał ludzki, co w rezultacie przekłada się na ciągły rozwój miasta.

Projekty i programy
  • Projekt: Miasto Twarzą do Autostrady
  • Projekt: Rynek od.nowa
  • Projekt: Gospodarcza Brama Śląska
  • Projekt: Jaworznicki Park Przemysłowy
  • Program: Modernizacja i rozbudowa kanalizacji
  • Projekt: Innowacyjne Jaworzno