MPWiK walczy o dofinansowanie

utworzono: 2012-06-29 11:36

W czterech dzielnicach miasta - Długoszynie, Górze Piasku, Pieczyskach i Ciężkowicach – trwają prace w ramach I etapu projektu kanalizacyjnego. Równolegle MPWiK zabiega o dofinansowanie kolejnego etapu, który docelowo zrewolucjonizuje gospodarkę wodno – ściekową w Jaworznie.

Zaawansowanie obecnie prowadzonych prac szacuje się na ok. 35 %. Dzięki tym działaniom do końca 2013 r. w Jaworznie powstanie 86 km kanalizacji oraz Stacja Uzdatniania Wody Piaskownia, a blisko 13 tysięcy mieszkańców zyska możliwość podłączenia do sieci sanitarnej. MPWiK pragnie iść za ciosem i dążyć do dalszej rozbudowy kanalizacji w mieście. NA początku czerwca Spółka złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie II fazy projektu kanalizacyjnego. 

Wodociągi starają się o pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację tego programu wynosi prawie 28 miliardów euro, z czego 5,1 miliardów euro ma zostać przeznaczonych na projekty związane z ochroną środowiska.

- Planowana wartość drugiej części Projektu Modernizacji  i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna szacowana jest na blisko 50 mln zł. W jej głównym zakresie znajdą się roboty oraz inwestycje związane z modernizacją Oczyszczalni Jeleń Dąb, budową kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.

Wniosek musi teraz przejść długą drogę urzędową - kontrolę formalną i merytoryczną. Jak wniosek został oceniony dowiemy się za kilkanaście miesięcy. Termin rozstrzygnięcia konkursów uzależniony jest bowiem od Komisji Europejskiej.