Rekordowa dotacja przyznana

utworzono: 2012-03-07 11:36

Po piętnastu miesiącach od złożenia wniosku, Komisja Europejska podjęła ostateczną decyzję w sprawie jaworznickiego projektu kanalizacyjnego. Pismem z 22 lutego, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało potwierdzenie, że starania Jaworzna o 110-milionowe dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności zakończyły się sukcesem.

- Spełniają się moje marzenia! – cieszy się prezes MPWiK Józef Natonek. - Unijna dotacja przyczyni się do tego, że już za trzy lata, po pierwsze - mieszkańcy Jaworzna będą spać spokojnie, gdyż zabezpieczymy im dostawy wody z własnych źródeł, po drugie - będziemy żyć w czystym środowisku, bo większość ścieków trafi do oczyszczalni, a nie do ziemi.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I” został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już w 2008 roku. Po długim okresie starań projekt został zaakceptowany na szczeblu krajowym,  efektem czego było podpisanie we wrześniu 2010 r. umowy pomiędzy Funduszem a MPWiK-iem. Dzięki temu spółka już wtedy mogła przystąpić do realizacji projektu i rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej w północnych dzielnicach miasta. Niespełna trzy miesiące później – w grudniu 2010 r. jaworznicki projekt został przedłożony w Brukseli.

- Komisja Europejska, uwzględniając opinie zewnętrznych ekspertów, dokonała oceny naszego projektu i uznała, że jest on zgodny z priorytetami programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, przyczynia się do osiągnięcia celów tego programu i wpisuje się w politykę Unii Europejskiej - tłumaczy Prezydent Miasta Paweł Silbert. - Argumenty te przemówiły za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego przez MPWiK i ostatecznym przyznaniu miastu dofinansowania w kwocie aż 110 mln zł., z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

***

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” to jedna z większych inwestycji w historii miasta. Jej koszt to ponad 206 mln zł.  W efekcie realizowanego przedsięwzięcia, w czterech dzielnicach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody „Piaskownia”. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co oprócz wzrostu komfortu życia samych jaworznian, przełoży się również na poprawę środowiska naturalnego oraz jakości gleby i wód podziemnych.