Szansa dla osób niepełnosprawnych

utworzono: 2012-07-25 13:15
— w kategorii: , ,

Ruszyła II edycja programu wyrównywania różnic pomiędzy osobami niepełnosprawnymi w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 27 lipca br. w jaworznickim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Środki, przeznaczone na realizację programu, mogą być wykorzystane w ramach:

  • obszaru A - na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  • obszaru B - na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszaru D - na likwidację barier transportowych,
  • obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
  • obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
  • obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji Programu w 2012 roku znajdują się są na stronach internetowych - www.mops.jaworzno.pl oraz www.pfron.org.pl.

  Ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie osobami do kontaktu są: