Szkolenia dla osób 50+

utworzono: 2012-10-29 11:32

Projekt "Wykwalifikowani i konkurencyjni" to atrakcyjna propozycja bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, mieszkających lub pracujących na terenie województwa śląskiego. To szansa dla tych, którzy posiadają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie i - co najistotniejsze - pragną zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe cenione na rynku pracy.

Projekt "Wykwalifikowani - konkurencyjni" to szansa na zdobycie atrakcyjnych kwalifikacji, które są cenione na rynku pracy. Dodatkowo doradcy zawodowi wyznaczą każdemu uczestnikowi i każdej uczestniczce projektu indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego, jaka zarysuje się przed nimi po ukończeniu następujących kursów:

  • monter/ka instalacji budowlanych, w tym energooszczędnych,
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • kosztorysant/ka budowlany.

Propozycja szkoleń przeznaczona jest dla wszystkich pracowników zatrudnionych w dowolnej formie (poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalnością gospodarczą) w małych i średnich przedsiębiorstwach (do 250 pracowników) z obszaru województwa śląskiego, którzy ukończyli 50. rok życia i mają co najwyżej średnie wykształcenie. Wszystkie osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w projekcie otrzymają: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, certyfikaty uprawniające do wykonywania nowego zawodu, poczęstunek i ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku popołudniami, poza godzinami pracy lub w weekendy (max.8h).

Projekt obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w dowolnej formie (poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalnością gospodarczą) w małych i średnich przedsiębiorstwach (do 250 pracowników) z obszaru województwa śląskiego, którzy ukończyli 50. rok życia i mają co najwyżej średnie wykształcenie.

Projekt "Wykwalifikowani - konkurencyjni" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskań w biurze projektu: Katowice ul. Moniuszki 7, V piętro lub pod numerem telefonu: 519-323-388/ 519-323-399/ 728-449-199 oraz na stronie internetowej projektu www.konkurencyjni.consultor.pl.