Czad - cichy zabójca

utworzono: 2012-12-05 14:44
— w kategorii:

W okresie sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Ten gromadzący się w powietrzu gaz jest niewidoczny i pozbawiony zapachu, i dlatego, ze względu na sposób działania na organizm ludzki, zwany jest cichym zabójcą. Aby ograniczyć ilość tragicznych wypadków spowodowanych zatruciami czadem funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przygotowali poradnik pokazujący jak uniknąć zagrożenia.

Tlenek węgla może wydzielać się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe.

Objawami zatrucia czadem jest ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatie, zapaść, utrata przytomności. Przy wysokich stężeniach tlenku węgla, już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia. Przy lżejszych zatruciach objawy mogą być czasami mylone z grypą lub zatruciem pokarmowym.

Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci. Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle, niewydolność płuc, pogorszenie pamięci oraz zdolności koncentracji.

Jak zapobiegać:

  • Dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a także usuwaj sadze
  • z pieców węglowych zgromadzoną w osadniku,
  • Kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
  • W pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa zapewnij skuteczną wentylację;
  • Nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach oraz od przewodów wentylacyjnych;
  • Wyposaż mieszkanie w bateryjne czujniki dymu, tlenku węgla i gazu;
Udzielanie pierwszej pomocy osobie zatrutej tlenkiem węgla:
  • Wynieś zatrutego z miejsca narażenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna dysponująca odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe);
  • Zapewnij dopływ świeżego czystego powietrza;
  • Wezwij pogotowie ratunkowe;
  • Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie oraz masaż serca.

Pamiętaj!
Twoje i Twoich bliskich zdrowie a może nawet życie może w dużej mierze również zależeć może od tego jak poważnie potraktujesz treść tych rad.

Szczegółowy poradnik można znaleźć na stronie Państwowej Straży Pożarnej - www.straz.gov.pl