Wysokie notowania śląskiej Policji

utworzono: 2012-11-26 14:26

Prawie 60 proc. mieszkańców województwa śląskiego uważa, że Policja skutecznie walczy z przestępczością a niemal 3/4 ankietowanych czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. Tak wynika z Polskiego Badania Przestępczości, które było wykonane na zlecenie Komendy Głównej Policji.

W ramach prowadzonych badań, mieszkańców miast województwa śląskiego zapytano, jakich zagrożeń w pobliżu swojego miejsca zamieszkania obawiają się najbardziej. Dwie piąte respondentów – 41,3% - wskazuje na włamania do mieszkań, piwnic lub samochodów. Rzadziej wymieniane są napady i rozboje – 29,8% - i niszczenie mienia przez wandali - 25,3%. Około jedna czwarta mieszkańców Śląska mówi także o lęku przed agresją: ze strony grup młodzieży – 24,4% - oraz osób pijanych lub narkomanów - 22,6%. Ponad jedna piąta respondentów obawia się także brawurowo jeżdżących kierowców - 21,5%.

Jednocześnie większość ankietowanych z naszego województwa - 73,9% - czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego miejsca zamieszkania. A ponad połowa – 54,9% - nie unika pewnych ulic, miejsc lub ludzi z obawy o swoje bezpieczeństwo. Wynika to m.in. z tego, że jedna czwarta ankietowanych - 26,9% - widuje piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania co najmniej raz w tygodniu, a około jedna piąta badanych wskazuje na widywanie policjantów co najmniej raz w miesiącu - 21,2%. Zbliżony odsetek – 20,2% - widuje patrole kilka razy w tygodniu, a 8,1% mieszkańców Śląska widuje policjantów codziennie.

Podsumowując, z przeprowadzonego badania dowiadujemy się, że ponad połowa mieszkańców województwa śląskiego uznaje Policję za skuteczną w walce z przestępczością, a większość pytanych pozytywnie ocenia pracę policjantów. Niemal trzy czwarte ankietowanych deklaruje także poczucie bezpieczeństwa w swojej okolicy po zmroku.

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że największe poczucie bezpieczeństwa deklarują nastolatkowie oraz mieszkańcy wsi, natomiast na brak poczucia bezpieczeństwa wskazują głównie mieszkańcy dużych miast. W poszczególnych grupach społeczno-demograficznych widoczne są także różnice we wskazaniach na największe zagrożenia. Na przykład włamania budzą największe obawy wśród trzydziestolatków i pięćdziesięciolatków, a najrzadziej wskazywane są przez nastolatków. Napadów i rozbojów najbardziej obawiają się mieszkańcy dużych miast i częściej są to kobiety niż mężczyźni.

W stosunku do wyników poprzedniej edycji Polskiego Badania Przestępczości - ze stycznia 2011 roku - mieszkańcy województwa śląskiego lepiej oceniają skuteczność i pracę Policji - odpowiednio o 8,6 i 4,1 punktu procentowego - natomiast odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa utrzymał się na zbliżonym poziomie.

Wśród inicjatyw jakie podjęła Komenda Wojewódzka Policji w ostatnim czasie, w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców można wymienić m.in.:

  • przekazanie z KWP do jednostek terenowych 50 etatów policyjnych, 15 etatów korpusu służby cywilnej i 9 etatów pracowniczych,
  • zreorganizowanie struktury jednostek – zamiast 37 małych posterunków utworzono 12 silnych komisariatów, a pozostałe etaty wzmocniły komendy miejskie i powiatowe,
  • zmiana sposobu pełnienia służby przez dzielnicowych, którzy mają teraz częściej kontaktować się z mieszkańcami w swoim rewirze,
  • dodatkowo dla podniesienia bezpieczeństwa na śląskim odcinku autostrady A4 planowane jest utworzenie specjalistycznego komisariatu policji autostradowej.

Źródło: KWP Katowice