Dotacje dla klubów sportowych

utworzono: 2012-11-20 13:05
— w kategorii: ,

Podobnie jak w latach ubiegłych miasto wspiera rozwój sportu w Jaworznie. Rozpoczął się właśnie nabór wniosków o dotacje dla projektów realizowanych przez kluby sportowe w 2013 r. Termin ich składania upływa 17 grudnia 2012 r.

Najbardziej pożądane są projekty, których realizacja wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników jaworznickich klubów sportowych oraz osiąganie przez nich wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dotacja powinna również zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub.

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację jest zrzeszenie w swoich strukturach zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:

  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Wnioski o dotację przedsięwzięć realizowanych w 2013 roku wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w nieprzekraczalnym terminie
do 17 grudnia 2012 roku z dopiskiem „Wniosek – Sport”.

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie – ul. Plac Górników 5, pokój 103 (I piętro), tel. (32) 61 81 755 oraz (32) 61 81 797.

Do pobrania:

Uchwała w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu oraz warunków i trybu finansowania rozwoju sportu (.pdf)

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu (.pdf)

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie rozwoju sportu (.pdf)

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie rozwoju sportu (.doc)