Barwy i symbole miasta

HERB

Miasto posiada herb ustanowiony uchwałą Nr 8/31/66 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 1966 r.

herb
Opis herbu:

W polu o kształcie dużej litery „U” zamkniętej od góry kreską, znajduje się wizerunek drzewa liściastego (klonu), z rozłożystą koroną, przy którym stoją naprzeciwko siebie dwaj drwale trzymający siekiery oparte o jego pień.

Tło herbu jest białe, całe drzewo w kolorze zielonym, podłoże drzewa, na którym stoją drwale jest także zielone. Drwale ubrani są w płaszcze w kolorze srebrnopopielatym, buty z cholewami, brązowe, przy czym drwal stojący z lewej strony drzewa ma głowę odkrytą, zaś stojący z prawej strony ma na głowie czapkę rogatywkę w kolorze płaszcza.

Historia herbu:
Legenda głosi, że ponoć sam król Kazimierz Wielki, udający się do Krakowa, zatrzymał się w miejscu dzisiaj zwanym Pańska Góra, gdzie drwale ścinali jawor. Na pytanie co robią, drwale odpowiedzieli: "jawor se zno lo tyk, co srybra sukajom". Od tych słów powstała nazwa miasta: Jaworzno.


SZTANDAR MIASTA

Sztandarem Miasta jest prostokątny płat tkaniny o wymiarach 90 x 110 cm, zawierający na jednej stronie godło Państwa, a na drugiej stronie herb Miasta z napisem „Miasto Jaworzno". Sztandar Miasta używany jest dla celów reprezentacyjnych i w trakcie uroczystości. Zdeponowany jest w siedzibie Rady i wystawiany w sali obrad w czasie trwania sesji Rady.

Jaworzno_flaga.jpg


FLAGA

Flaga Miasta ma kształt prostokąta w kolorze biało-zielonym w układzie poziomym. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8.