Geosfera w Sadowej Górze

utworzono: 2011-11-30 16:54

W ciągu najbliższych kilku lat, w Jaworznie powstanie centrum edukacji geologiczn - ekologicznej pn. GEOsfera. W założeniach ma to być miejsce nauki, wypoczynku i rozrywki. Sadowa Góra ma szanse zostać poligonem badawczym dla studentów geologii oraz uczniów średnich szkół górniczych i geologicznych. Jego lokalizacja i walory krajobrazowe dają szansę na urządzenie kolejnego obiektu wyróżniającego miasto, atrakcyjnego dla mieszkańców i amatorów geoturystyki ze Śląska, Zagłębia a nawet Małopolski.

kamieniolom_panorama

Kamieniołom Sadowa Góra, z uwagi na skupienie, na stosunkowo niewielkim obszarze, różnorodnych zjawisk geologicznych (m.in. kras, tektonika, mineralizacja, stanowisk paleontologicznych oraz śladów dziedzictwa górniczego), jest doskonałym miejscem do tego, aby stać się obiektem dydaktycznym. W przyszłości może stać się atrakcyjnym miejscem przeprowadzenia praktyk studenckich, lekcji przyrody lub geografii, które na długo zapadną w pamięci młodzieży.

Nieczynny kamieniołom wapieni Sadowa Góra wraz z planowanym w jego obrębie Ośrodkiem Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, ma także doskonałe predyspozycje by stać się jednym z ważniejszych punktów geoturystycznych w Polsce, promującym szeroko pojęte nauki przyrodnicze. Jego walory zostały docenione przez Państwowy Instytut Geologiczny, który pomysł utworzenia GEOsfery obłą patronatem i współuczestniczy w procesie tworzenia ścieżek i obiektów dydaktycznych na terenie kamieniołomu.

Realizacja projektu umożliwi spojrzenie w przyszłość naszej planety poprzez pryzmat procesów, które kształtowały jej środowisko w przeszłości.

 

Budynek GEOsfery Budynek GEOsfery2 Budynek GEOsfery3

 

Trzeba pamiętać, że turystyka to przemysł XXI wieku! Z raportów ONZ wynika, że w najbliższej przyszłości około 30% osób w tzw. „wieku produkcyjnym” pracować będzie w dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką. Już dzisiaj pod względem obrotów finansowych na świecie plasuje się ona na trzecim miejscu, tuż za przemysłem paliwowo-energetycznym i samochodowym. W warunkach podnoszenia ogólnego wykształcenia społeczeństw, obok typowej turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej, pojawiają się potrzeby bardziej wyrafinowane, zaspokajane przez turystykę kwalifikowaną – między innymi dynamicznie rozwijającą się geoturystykę.

geosfera_kamienZagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu wapieni w Sadowej Górze stanie się również pozytywnym przykładem działań proekologicznych – zapomniane stanowiska geologiczne będą w tym przypadku podstawą edukacji przyrodniczej szerokiej grupy społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Ogólnie projektowany Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera ma na celu:

  • wspomagać i uzupełniać programy edukacyjne (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne);
  • wprowadzić „łagodnie” młodzież w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć i metod właściwych dla wybranych dyscyplin (geologia, botanika itp.) na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
  • rozbudzić i rozwijać indywidualne zainteresowania (np. tworzenie własnych kolekcji geologicznych, botanicznych, samodzielne wędrówki) oraz tzw. „dociekliwość poznawczą”;
  • rozwinąć umiejętność myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;
  • zwrócić uwagę na zagadnienia georóżnorodności i przemian środowiska w historii geologicznej regionu;
  • budzić zainteresowanie własnym regionem (miastem) i szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną;
  • uzmysłowić współzależność między środowiskiem przyrodniczym a rozwojem gospodarczym w regionie (w tym antropogenicznej ingerencji);
  • wpłynąć na kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych;
  • wpłynąć na zmianę postaw miejscowej ludności wobec dziedzictwa przyrodniczego i wzbudzić patriotyzm lokalny;
  • spowodować wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, a w związku z tym, wpłynąć pozytywnie na jego rozwój gospodarczy.