2013-01-02 14:08

Wyniki konkursów

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w sprawie przyznania z budżetu miasta Jaworzna dotacji celowych dla organizacji pozarządowych

2012-12-28 14:59

Zarządzenia Prezydenta Miasta

 

2012-11-16 11:25

Zaproszenia do składania ofert

Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza:

2012-11-08 19:07

Mikołaj 2012

oferta na realizację zadania publicznego

2012-11-02 13:13

Zarządzenie Nr WZ.0050.438.2012

Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym.

2012-10-30 16:33

Zarządzenie Nr WZ.0050.432.2012

Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym.

2012-10-26 16:13

Oferta

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa Narodowa na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym

2012-10-25 16:28

Informacja

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym