Dokumenty

L.p. Dokument

1.

Wykaz jaworznickich organizacji pozarządowych

Poniżej udostępniono dokumenty, potrzebne przy ubieganiu się o dotacje

10.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy.

11.

Oświadczenie do KRS lub innym rejestrem

12.

Oświadczenie do zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

13.

Oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności pożytku publicznego

14.

Oświadczenie ZUS

15.

Oświadczenie dotyczące rachunku bankowego organizacji

16.

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

17.

Protokół uzgodnień

18.

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

19.

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego Plik w formacie PDFPlik w formacie ODT

20.

Wzór ofert

21.

Wzór sprawozdania