GKRPA

logo      
Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno


tel.     (0-32) 618-17-79 


poniedziałek, wtorek, środa: 8-16
czwartek: 8-17; piątek: 8-15,


komisja.gkrpa@um.jaworzno.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana Zarządzeniem Nr WZ/0151/13/0 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20.01.2009r.
 

Najnowsze publikacje, informacje i ogłoszenia

 
» więcej publikacji.

 

Konkurs ofert

Ogłoszone konkursy na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych

Kampania

zachowaj_trzezwy_umysl.jpg

 

Szanowni Państwo! Nasz samorząd w 2012 roku ponownie przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. To akcja adresowana do wszystkich mieszkańców naszej społeczności. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach realizowanych pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Angażujmy się w sprawy naszego samorządu! Wspólnie zadbajmy o to, żeby nikt nie sprzedawał alkoholu naszym niepełnoletnim dzieciom. Kierowcom przypominajmy, że jazda po wypiciu nawet najmniejszej ilości alkoholu może doprowadzić do tragedii. Rozmawiajmy z dziećmi na trudne tematy. Hasłem tegorocznej kampanii jest: "Wyuczona bezradność wśród dzieci i młodzieży oraz asertywność".

Do pobrania:

 
Serwis internetowy kampanii: http://www.trzezwyumysl.pl/
 
 
 

Profilaktyka i przemoc

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej to ważniejsze z zadań GKRPA.

 

Podziękowania

dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

więcej

 

Polecane strony internetowe