Akcje w spółkach prawa handlowego

Projekt uchwały RM w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File wynik konsultacji