Budżet 2013

Projekt uchwały RM w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File załączniki (spakowane)
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji