Nauczyciele - dodatki

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXXI/432/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie
 
File wynik konsultacji