Dofinansowanie kosztów inwestycji w ochr. środowiska

Projekt uchwały RM w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączeń kanalizacyjnych

File projekt uchwały
 
File załącznik - zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej
File załącznik - wniosek o udzielenie dotacji celowej
 
File uzasadnienie
 
File wyniki konsultacji