Dotacje - ochrona powietrza

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wyniki_konsultacji.pdf