Garaże - własność

Projekt uchwały RM w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność garaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, zabudowanych boksami garażowymi na rzecz ich najemców.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File formularz zgłaszania opinii