Statut MCKiS

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie
 
File statut MCKiS
 
File wynik konsultacji